Tạo cột số thứ tự trong GridControl DevExpress

Có nhiều cách để tạo cột số thứ tự trong GridControl DevExpress. Ở bài viết này, Mèo Hoang Blog xin chia sẻ cách đơn giản, ổn định và phù hợp với đa số phiên bản DevExpress hiện nay, đó là sử dụng sự kiện CustomDrawRowIndicator của gridView

Giải thích:

Chúng ta dùng Event CustomDrawRowIndicator để thể hiện cột số thứ tự trên GridControl.

Nhưng khi run code, chúng ta sẽ thấy cột số thứ tự này có độ rộng mặc định nhỏ, khi độ dài con số lớn hơn sẽ bị che mất text. Nên chúng ta cần sử dụng thêm hàm cal để điều chỉnh độ rộng cột số thứ tự này cho đẹp mắt.

Kết quả:

Code C# Tạo cột số thứ tự trong GridControl DevExpress

Tạo cột số thứ tự trong GridControl DevExpress

Nếu GridControl vẫn chưa hiện cột số thứ tự, các bạn nên kiểm tra lại thuộc tính ShowIndicator = True theo cách

GridView \\ OptionsView\\ ShowIndicator = True nhé

Read More: Góc học tập – Tips code C# hay

Leave a Reply

Quotes thả thính, caption hay đăng facebook #2
Quotes thả thính, caption hay đăng facebook #2
Mùa đông đến rồi đó, anh đã thương ai chưa?
Mùa đông đến rồi anh đã thương ai chưa?
Xu hướng sử dụng ly giấy bảo vệ môi trường
Xu hướng sử dụng ly giấy bảo vệ môi trường
Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng
Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng