Tác giả: Mèo hoang

Buông tay

Buông tay

Tình yêu đau lòng nhất không phải chia tay. Mà là khi chúng ta đứng ở đây, nhưng trong mắt người ấy chẳng có ta, chưa từng động lòng khi ta rơi lệ. Có lẽ …